فروش زمین مسکونی بابل میدان حمزه کلا بازگیرکلا ۱۵۰ متر

شناسه ملک: 12274
    فروش زمین مسکونی بابل میدان حمزه کلا بازگیرکلا ۱۵۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 9,000,000
  • قیمت زمین (کل): 13,500,000,000
متراژ زمین: 150 مترمربع
مازندران , بابل , میدان حمزه کلا بازگیرکلا
شناسه ملک: 12274

توضیحات زمین :

زمین مسکونی ۱۵۰متر دارای اب برق گاز تلفن ویک سویت کوچک به متراژ ۶۰سند ملکی میباشد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین