فروش زمین طالقان ۹۴۰۰ متری ۴۷ قطعه روستای دنبلید

شناسه ملک: 12226
  • فروش زمین طالقان ۹۴۰۰ متری ۴۷ قطعه روستای دنبلید-1
  • فروش زمین طالقان ۹۴۰۰ متری ۴۷ قطعه روستای دنبلید-2
  • فروش زمین طالقان ۹۴۰۰ متری ۴۷ قطعه روستای دنبلید-3
  • قیمت زمین (متر): 1,400,000
  • قیمت زمین (کل): 13,160,000,000
متراژ زمین: 9,400 مترمربع
البرز , طالقان ,
شناسه ملک: 12226

توضیحات زمین :

مالک هستم .
روستای دنبلید ، فروش یکجا
قطعه بندی شده (پراکنده)
قطعات مجزا
پلاک دار ، شسته رفته ،
قابل استعلام قانونی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین