فروش باغ با سند 6 دانگ واقع در رباط کریم منجیل آباد

شناسه ملک: 12183
    فروش باغ  با سند 6 دانگ واقع در رباط کریم منجیل آباد
  • قیمت زمین (متر): 2,200,000
  • قیمت زمین (کل): 14,009,600,000
متراژ زمین: 6,368 مترمربع
تهران , رباط کریم , منجیل آباد رباط کریم جاده زمان آباد
شناسه ملک: 12183

توضیحات زمین :

باغ با میوه های چهار فصل و دارای زعفران در آبان ماه واقع در رباط کریم منجیل آباد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین