فروش زمین بابلسر روستای درزی نقیب ۲۰۰ متر

شناسه ملک: 12144
    فروش زمین بابلسر روستای درزی نقیب ۲۰۰ متر
  • قیمت زمین (کل): 925,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
مازندران , بابلسر , جاده بابل به بابلسر کیلومتر۹ روبروی شرکت مازی نور روستای درزی نقیب
شناسه ملک: 12144

توضیحات زمین :

زمین با ۸.۵ متر بر با امتیاز آب برق گاز می باشد.
زمین زراعی مسکونی می باشد.
داخل طرح و بافت شهری.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین