فروش زمین سنددار شمال کلاراباد ۸۰۰ متر یالبندان

شناسه ملک: 12135
  • فروش زمین سنددار شمال کلاراباد ۸۰۰ متر یالبندان-1
  • فروش زمین سنددار شمال کلاراباد ۸۰۰ متر یالبندان-2
  • فروش زمین سنددار شمال کلاراباد ۸۰۰ متر یالبندان-3
  • فروش زمین سنددار شمال کلاراباد ۸۰۰ متر یالبندان-4
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 16,000,000
متراژ زمین: 800 مترمربع
مازندران , کلارآباد , یالبندان
شناسه ملک: 12135

توضیحات زمین :

زمین سنددار ۸۰۰ متر .موقعیت توریستی واقع در کلاراباد شمال استان مازندران بعد از نمک آبرود

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین