فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر

شناسه ملک: 12126
  • فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر-2
  • فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر-3
  • فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000
متراژ زمین: 486 مترمربع
مازندران , بابل , بابلکنار
شناسه ملک: 12126

توضیحات زمین :

فروش دوقطعه زمین متراژ هرکدام ۴۸۶و۴۶۴متردیوار کشی شده دارای خانه بامجوز.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین