فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر

  • فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر-2
  • فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر-3
  • فروش زمین مازندران شمال بابل بابلکنار بامجوز ۴۸۶ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000
متراژ زمین: 486 مترمربع
مازندران , بابل , بابلکنار

توضیحات زمین :

فروش دوقطعه زمین متراژ هرکدام ۴۸۶و۴۶۴متردیوار کشی شده دارای خانه بامجوز.

قیمت زمین در بابل قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در بابل