زمین مسکونی ورامین دانشسرا امرآباد ۲۰۰ متری

شناسه ملک: 12107
  • زمین مسکونی ورامین دانشسرا امرآباد ۲۰۰ متری-1
  • زمین مسکونی ورامین دانشسرا امرآباد ۲۰۰ متری-2
  • قیمت زمین (متر): 1,750,000
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
تهران , ورامین , دانشسرا امرآبادبعدازهتل سپینودنرسیده به اوتوبان خلیج فارس
شناسه ملک: 12107

توضیحات زمین :

زمین فوق صددرصدمسکونی میباشد..مدارک معتبر تکمیل وبی نقص..سندفعلاندارد..زمین ۲۰۰ مترمیباشد ۲۰متربهردارد در عرض ۱۰متر..جهت ساخت و سرمایه گذاری عالیه..پی زمین هم کنده شده آماده ساخت..ممنون ازسایت زمینبار

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین