فروش زمین شمال نمک آبرود محله 7 متراژ 400

شناسه ملک: 12098
  • فروش زمین شمال نمک آبرود محله 7 متراژ 400-1
  • فروش زمین شمال نمک آبرود محله 7 متراژ 400-2
  • فروش زمین شمال نمک آبرود محله 7 متراژ 400-3
  • فروش زمین شمال نمک آبرود محله 7 متراژ 400-4
  • قیمت زمین (متر): 40,000,000
  • قیمت زمین (کل): 16,000,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , چالوس , نمک آبرود محله 7
شناسه ملک: 12098

توضیحات زمین :

400 متر زمین واقع در نمک آبرود محله 7 با بر حدود 16 متر ،
با موقعیت عالی و پیش جواز ساخت 431 متری دو طبقه روی پیلوت ؛ بانمای مدرن ؛ طبق نقشه ها؛؛ اطلاعات درواتس اپ باهمین؛شماره قابل ارسال خواهدبود. دهلوی ؛ مالک زمین

قیمت زمین در چالوس قیمت زمین در شمال

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در شمال خرید زمین کشاورزی در چالوس
ثبت آگهی زمین