فروش زمین قم دستجرد اول همت آباد ۲۹۵ متر

شناسه ملک: 12085
  • فروش زمین قم دستجرد اول همت آباد ۲۹۵ متر-1
  • فروش زمین قم دستجرد اول همت آباد ۲۹۵ متر-2
  • فروش زمین قم دستجرد اول همت آباد ۲۹۵ متر-3
  • فروش زمین قم دستجرد اول همت آباد ۲۹۵ متر-4
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 295 مترمربع
قم , دستجرد , قم دستجرد اول خیابان همت آباد
شناسه ملک: 12085

توضیحات زمین :

سلام دوستان این زمین قابل ساخت و سکونت این زمین دونش است .در جای عالی دستجرد. وزمین های کنار این زمین همه ساخته اند جای عالی است. برای بیشتر اطلاعات تماس بگیرید.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین