فروش زمین کشاورزی بروجرد روستای قلعه نو فلک الدین ۱/۷ هکتار

شناسه ملک: 12076
  • فروش زمین کشاورزی بروجرد روستای قلعه نو فلک الدین ۱/۷ هکتار-1
  • فروش زمین کشاورزی بروجرد روستای قلعه نو فلک الدین ۱/۷ هکتار-2
  • فروش زمین کشاورزی بروجرد روستای قلعه نو فلک الدین ۱/۷ هکتار-3
  • فروش زمین کشاورزی بروجرد روستای قلعه نو فلک الدین ۱/۷ هکتار-4
  • قیمت زمین (کل): 1,343,000,000
متراژ زمین: 17,000 مترمربع
لرستان , بروجرد , لرستان بروجرد روستای قلعه نو فلک الدین
شناسه ملک: 12076

توضیحات زمین :

هشت ونیم جریب زمین کشاورزی هرجریب۲۰۰۰متر دارای ۹ساعت آب جوی و۹ساعت آب چاه عمیق دارای قولنامه معتبر
داری دوجاده دردوسر زمین

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین