فروش زمین با دید دریاچه طالقان زیدشت ۱۰۰۰ متر

شناسه ملک: 12070
  • فروش زمین با دید دریاچه طالقان زیدشت ۱۰۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 8,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
البرز , طالقان , طالقان زیدشت
شناسه ملک: 12070

توضیحات زمین :

فروش زمین با دید ابدی داخل بافت جهت ساخت
واقع در طالقان منطقه زیدشت ۱۰۰۰ متر

قیمت زمین در طالقان قیمت زمین در البرز

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در البرز خرید زمین کشاورزی در طالقان
ثبت آگهی زمین