فروش فوری زمین در گیلان ماسال روستای تنیان ۱ هکتار

شناسه ملک: 12055
    فروش فوری زمین در گیلان ماسال روستای تنیان ۱ هکتار
  • قیمت زمین (متر): 1,390,000
  • قیمت زمین (کل): 12,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
گیلان , ماسال , شهرستان ماسال . روستای تنیان
شناسه ملک: 12055

توضیحات زمین :

فروش سریع زمین به مساحت هشت هزارو شیصد متر با سند تکبرگ با یک ویلا130متری فول دور دیوار حدود 700متر دو بر در دل طبیعت بکر ودر محیطی ساکت حدود هزار وشیصد متر هم مجانی حریم بیرون رفته که درخت کاری شده ودر تصرف مالک می باشد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین