فروش زمین بلوک ۲۳۳ اراضی شرق بهارستان اصفهان

شناسه ملک: 12031
    فروش زمین بلوک ۲۳۳ اراضی شرق بهارستان اصفهان
  • قیمت زمین (متر): 4,949,000
  • قیمت زمین (کل): 980,000
متراژ زمین: 198 مترمربع
اصفهان , بهارستان , اراضی شرق
شناسه ملک: 12031

توضیحات زمین :

198 متر زمین بلوک ۲۳۳ مناسب جهت سرمایه گذاری
واقع در اصفهان بهارستان

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین