فروش زمین در زکی آباد سهیلیه ۳۶۰ متر

شناسه ملک: 11987
    فروش زمین در زکی آباد سهیلیه ۳۶۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 5,550,000
  • قیمت زمین (کل): 2,000,000,000
متراژ زمین: 360 مترمربع
البرز , چهارباغ , جاده سهیلیه - زکی آباد - خیابان خانه بهداشت
شناسه ملک: 11987

توضیحات زمین :

زمین چهاردیواری با درب آهنی خیابان آسفالت تا سرزمین جزو آبادترین کوچه های زکی آباد کل کوچه ساخت وساز شده

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین