فروش زمین زکی آباد کرج ۷۱۴ متر چهاردیواری

شناسه ملک: 11986
    فروش زمین زکی آباد کرج ۷۱۴ متر چهاردیواری
  • قیمت زمین (متر): 3,300,000
  • قیمت زمین (کل): 2,356,200,000
متراژ زمین: 714 مترمربع
البرز , چهارباغ , جاده سهیلیه - زکی آباد - خیابان منبع آب
شناسه ملک: 11986

توضیحات زمین :

چهاردیواری با درب آهنی متراژ ۷۱۴ متر چسب بافت نقشه برداری UTMشده جهت وارد شدن به بافت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین