فروش زمین مسکونی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه 1000 متری

شناسه ملک: 11980
  • فروش زمین مسکونی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه 1000 متری-1
  • فروش زمین مسکونی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه 1000 متری-2
  • فروش زمین مسکونی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه 1000 متری-3
  • فروش زمین مسکونی اصفهان خیابان جی خیابان مهدیه 1000 متری-4
  • قیمت زمین (متر): 16,000,000
  • قیمت زمین (کل): 15,376,000,000
متراژ زمین: 961 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , خیابان جی، خیابان مهدیه
شناسه ملک: 11980

توضیحات زمین :

فروش و یا معاوضه زمین 1000 متری با سند تک برگ
مجوز ساخت شهرداری 5 رو پیلوت
کاربری مسکونی با ابعاد حدودی 30 در 30 متری مربع

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین