فروس زمین مشهد قوچان کاهو منطقه دشت شقایق ۹۰۰ متر

شناسه ملک: 11934
    فروس زمین مشهد قوچان کاهو منطقه دشت شقایق ۹۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,100,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 900 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , جاده مشهد قوچان بعد از دوبرگردان مشهد-کاهو منطقه دشت شقایق
شناسه ملک: 11934

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین ۹۰۰متردارای آب مدار برق استخر منبع درخت میوه به فروش فوری میرسد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین