فروش زمین در شمال ۶۳۰ متر شیرگاه روستای بالا برنجستانک

شناسه ملک: 11919
  • فروش زمین در شمال ۶۳۰ متر شیرگاه روستای بالا برنجستانک-1
  • فروش زمین در شمال ۶۳۰ متر شیرگاه روستای بالا برنجستانک-2
  • فروش زمین در شمال ۶۳۰ متر شیرگاه روستای بالا برنجستانک-3
  • فروش زمین در شمال ۶۳۰ متر شیرگاه روستای بالا برنجستانک-4
  • قیمت زمین (متر): 1,500,000
  • قیمت زمین (کل): 2,380,000
متراژ زمین: 630 مترمربع
مازندران , شیرگاه , روستای بالا برنجستانک
شناسه ملک: 11919

توضیحات زمین :

۶۳۰متر زمین خارج بافت
در ارتفاع و ویو فوق العاده زیبا
فاصله تا بافت ۵۰ متر
در شمال استان مازندران شیرگاه روستای بالا برنجستانک

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین