فروش زمین مشهد بین گلمکان وگلبهار ۲۰۰۰ متری

شناسه ملک: 11844
  • فروش زمین مشهد بین گلمکان وگلبهار ۲۰۰۰ متری-1
  • فروش زمین مشهد بین گلمکان وگلبهار ۲۰۰۰ متری-2
  • فروش زمین مشهد بین گلمکان وگلبهار ۲۰۰۰ متری-3
  • قیمت زمین (متر): 450,000
  • قیمت زمین (کل): 900,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , مشهد بین گلمکان وگلبهار حاشیه جاده سنگ سفید روبروی باغ شهد ایران
شناسه ملک: 11844

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین ۲۰۰۰ متری ملکی ششدانگ تک برگ سند باهمه استعلامات

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین