فروش زمین گیلان تالش خطبسرا میناچال مشایخ ۲۲۰۰ متر

شناسه ملک: 11807
  • فروش زمین گیلان تالش خطبسرا میناچال مشایخ ۲۲۰۰ متر-1
  • فروش زمین گیلان تالش خطبسرا میناچال مشایخ ۲۲۰۰ متر-2
  • فروش زمین گیلان تالش خطبسرا میناچال مشایخ ۲۲۰۰ متر-3
  • فروش زمین گیلان تالش خطبسرا میناچال مشایخ ۲۲۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,200,000
  • قیمت زمین (کل): 440,000,000
متراژ زمین: 2,200 مترمربع
گیلان , تالش , گیلان تالش خطبسرا میناچال مشایخ
شناسه ملک: 11807

توضیحات زمین :

زمین امتیازات کامل برق آب گاز طبیعت بکر بخاطر نیاز به فروش می‌رسد.
دارنده 100عدد کیوی 40عدد بار بیار.
آب جدا برای کیوی هم دارد.
(پای معامله تخفیف هم دارد)

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین