فروش زمین روستای طالون کن تهران ۵۰۰ متر

شناسه ملک: 11790
  • فروش زمین روستای طالون کن تهران ۵۰۰ متر-1
  • فروش زمین روستای طالون کن تهران ۵۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 8,000,000
  • قیمت زمین (کل): 4,000,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
تهران , تهران(شهر) , استان تهران، منطقه ۵ _کن، طالون۸
شناسه ملک: 11790

توضیحات زمین :

زمین در استان تهران منطقه ۵_کن، جاده امام زاده داوود، رندان_طالون
منطقه خوش آب و هوا
قطعه ۳۰۰ و‌۵۰۰ متری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین