فروش زمین کشاورزی با آب قزوین شهرک پیریوسفیان ۳۲۰۰ متر

شناسه ملک: 11748
  • فروش زمین کشاورزی با آب قزوین شهرک پیریوسفیان ۳۲۰۰ متر-1
  • فروش زمین کشاورزی با آب قزوین شهرک پیریوسفیان ۳۲۰۰ متر-2
  • فروش زمین کشاورزی با آب قزوین شهرک پیریوسفیان ۳۲۰۰ متر-3
  • فروش زمین کشاورزی با آب قزوین شهرک پیریوسفیان ۳۲۰۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 235,000
  • قیمت زمین (کل): 700,000,000
متراژ زمین: 3,200 مترمربع
قزوین , الوند , شهرک پیریوسفیان بهر جاده
شناسه ملک: 11748

توضیحات زمین :

زمین فوق با ویوی عالی بهر جاده با بهترین از و هوا دارای سهمیه آب چاه لوله کشی شده و کانال کشی شده از موتورخانه هشت اینچ برقی تا سر زمین، دارای سند رسمی ، بهر جاده میباشد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین