زمین فروشی گلستان مینودشت جنگلده جدید بالا ۲۰۰ متر

شناسه ملک: 11745
    زمین فروشی گلستان مینودشت جنگلده جدید بالا ۲۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 2,300,000
متراژ زمین: 200 مترمربع
گلستان , مینودشت , جنگلده جدید بالا
شناسه ملک: 11745

توضیحات زمین :

ویو سد نرماب و جنگل ابدی
قواره ی شماره هفتاد
بعلت نیاز شدید تخفیف پای معامله

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین