فروش زمین کرج فردیس اندیشه ۲۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11722
  • فروش زمین کرج فردیس اندیشه ۲۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین کرج فردیس اندیشه ۲۰۰۰ متر-2
  • فروش زمین کرج فردیس اندیشه ۲۰۰۰ متر-3
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 20,000,000,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
البرز , فردیس , روبه روی فاز ۲ اندیشه
شناسه ملک: 11722

توضیحات زمین :

زمین بر بلوار ۴۵ متری دانش اول خیابان نیایش۲۰۰۰ هزار متر زمین ۴ دیواری داری کنتور آب و برق کاربری درمانی آماده احداث درمانگاه در موقعیت عالی

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین