زمین فروش در چالوس خیابان کمالی 400 متر

شناسه ملک: 11689
    زمین فروش در چالوس خیابان کمالی 400 متر
  • قیمت زمین (کل): 2,100,000,000
متراژ زمین: 400 مترمربع
مازندران , چالوس , چالوس -خیابان کمالی
شناسه ملک: 11689

توضیحات زمین :

زمین قابل ساخت با موقعیت عالی-قولنامه با مهر شورا -سند بعد از ساخت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین