فروش زمین مسکونی در تالش هشتپر ۳۳۰۰ متر

شناسه ملک: 11655
    فروش زمین مسکونی در تالش هشتپر ۳۳۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 3,000,000
  • قیمت زمین (کل): 9,900,000,000,000
متراژ زمین: 3,300 مترمربع
گیلان , هشتپر , جماکوه
شناسه ملک: 11655

توضیحات زمین :

زمین مسکونی با پروانه ساخت و وام ساخت کنتور اب و برق و گاز وصل رو زمین

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین