فروش زمین گلنگی ساری خیابان خاقانی ۵۲۵ متر بر اصلی

شناسه ملک: 11635
  • فروش زمین گلنگی ساری خیابان خاقانی  ۵۲۵ متر بر اصلی-1
  • فروش زمین گلنگی ساری خیابان خاقانی  ۵۲۵ متر بر اصلی-2
  • قیمت زمین (متر): 33,000,000
  • قیمت زمین (کل): 17,325,000,000
متراژ زمین: 525 مترمربع
مازندران , ساری , مازیار بعد از حسینیه ی خاقانی خ خاقانی بعد از فارابی روبروی خاقانی ۱۳
شناسه ملک: 11635

توضیحات زمین :

زمین کلنگی ۵۲۵ متر مربع
بر ۱۶ متر
با قابلیت ساخت مسکونی و تجاری
بی واسطه آماده ی فروش و واگذاری

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین