فروش زمین محموداباد کنارگذر شرقی ۷۲۰ متر

شناسه ملک: 11633
  • فروش زمین محموداباد کنارگذر شرقی ۷۲۰ متر-1
  • فروش زمین محموداباد کنارگذر شرقی ۷۲۰ متر-2
  • فروش زمین محموداباد کنارگذر شرقی ۷۲۰ متر-3
  • فروش زمین محموداباد کنارگذر شرقی ۷۲۰ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 10,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,200,000,000
متراژ زمین: 720 مترمربع
مازندران , محمودآباد , کنارگذر شرقی_ در راستای نسیم ۲۱
شناسه ملک: 11633

توضیحات زمین :

زمین محموداباد کنارگذر شرقی تازه در حال آسفالت شدن است. زمین در یک کوچه ۱۰ متری قرار دارد. ابتدای و انتهای کوچه ساخت و ساز انجام شده و در اواسط کوچه نیز ساخت و ساز در حال انجام است. مابقی زمین‌ها فعلا بصورت زمین خالی و یا باغ است. فعلا برق و آب و گاز در داخل کوچه نیامده است. زمین سند ندارد اما کل منطقه سند اصلاحات ارضی دارد که زمین ما را هم شامل می‌شود و به همین دلیل برای دریافت سند چالشی ندارد و بعضی از افراد در حال دریافت سند هستند. زمین دیوار و دروازه و یک انبار و چاه دارد و دور زمین بتن شده است و در داخل آن خاک ریخته شده و نهالکاری شده است که نهالهای متنوعی دارد. زمین در سمت بافت کنارگذر قرار دارد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین