فروش زمین یک هکتار جاده ورزقان به خاروانا

شناسه ملک: 11628
  • فروش زمین یک هکتار جاده ورزقان به خاروانا-1
  • فروش زمین یک هکتار جاده ورزقان به خاروانا-2
  • فروش زمین یک هکتار جاده ورزقان به خاروانا-3
  • فروش زمین یک هکتار جاده ورزقان به خاروانا-4
  • قیمت زمین (متر): 1,200,000
  • قیمت زمین (کل): 1,200,000,000
متراژ زمین: 10,000 مترمربع
آذربایجان شرقی , ورزقان , جاده ورزقان به خاروانا
شناسه ملک: 11628

توضیحات زمین :

زمین یک هکتار 300 متر بر جاده با امتیازات کامل آب‌.برق.کاز و بعد 600 متر 6 سالن پرورش قارچ

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین