فروش زمین مسکونی گیلان اسالم سیاهچاله ۵۳۹ متر

شناسه ملک: 11601
  • فروش زمین مسکونی گیلان اسالم سیاهچاله ۵۳۹ متر-1
  • فروش زمین مسکونی گیلان اسالم سیاهچاله ۵۳۹ متر-2
  • فروش زمین مسکونی گیلان اسالم سیاهچاله ۵۳۹ متر-3
  • فروش زمین مسکونی گیلان اسالم سیاهچاله ۵۳۹ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 3,005,560
  • قیمت زمین (کل): 1,620,000,000
متراژ زمین: 539 مترمربع
گیلان , اسالم , محله سیاهچاله
شناسه ملک: 11601

توضیحات زمین :

زمین مسکونی نزدیک به ساحل، دارای اب و برق و گاز پای زمین ، دارای نامه منابع طبیعی ، دارای نامه بنیاد مسکن ، پروانه در شرف گرفتن ، امنیت محله عالی ،

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین