فروش زمین مسکونی گیلان لشت نشا روستای اسطلک 810 متری

  • فروش زمین مسکونی گیلان لشت نشا روستای اسطلک 810 متری-1
  • فروش زمین مسکونی گیلان لشت نشا روستای اسطلک 810 متری-2
  • فروش زمین مسکونی گیلان لشت نشا روستای اسطلک 810 متری-3
  • قیمت زمین (متر): 1,800,000
متراژ زمین: 810 مترمربع
گیلان , لشت نشا , روستای اسطلک لشت نشا

توضیحات زمین :

زمین مسکونی 810 متری واقع در روستای اسطلک لشت نشا دارای جواز ساخت

قیمت زمین در لشت نشا قیمت زمین در گیلان

زمین فروشی پیشنهادی :

خرید زمین کشاورزی در گیلان خرید زمین کشاورزی در لشت نشا