فروش زمین چالوس روستای گیل کلا ۱۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11542
    فروش زمین چالوس روستای گیل کلا ۱۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 8,500,000
  • قیمت زمین (کل): 8,500,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
مازندران , چالوس , روستای گیل کلا
شناسه ملک: 11542

توضیحات زمین :

زمین دو بر بوده .. هر دو طرف عقب نشینی شده .. با خیابان اصلی ۲۴ متر و از کوجه حدود ۴۰ متر بر دارد .. مدارک بنجاق معتبر و سند اصلاحات ارضی.. تخفیف به خریدار واقعی داده میشود.. ۵۰۰ متر داخل بافت و الباقی الحاق به بافت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین