فروس زمین چالوس روستای میانده ۵۰۰ متر

شناسه ملک: 11541
    فروس زمین چالوس روستای میانده ۵۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 3,500,000,000
  • قیمت زمین (کل): 7,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
مازندران , چالوس , روستای میانده
شناسه ملک: 11541

توضیحات زمین :

زمین دارای قواره عالی میباشد .. خارج بافت .. امکانات تزدیک ملک .. جای عالی و دنج .. دارای سند

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین