فروس زمین چالوس داخل بافت ۴۴۰ متر گیل کلا

شناسه ملک: 11539
    فروس زمین چالوس داخل بافت ۴۴۰ متر گیل کلا
  • قیمت زمین (متر): 7,000,000
  • قیمت زمین (کل): 300,000,000
متراژ زمین: 440 مترمربع
مازندران , چالوس , گیل کلا
شناسه ملک: 11539

توضیحات زمین :

زمین خوش قواره .. قابل تبدیل به دو قطعه با بر ۱۱ .. داخل بافت .. مدارک بنچاق مورد تایید شورا

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین