فروش زمین اهر تازه کند نهند ۱۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11534
  • فروش زمین اهر تازه کند نهند ۱۰۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 180,000
  • قیمت زمین (کل): 180,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
آذربایجان شرقی , تبریز , سه راهی اهر آرپادره سی روستای تازه کند نهند
شناسه ملک: 11534

توضیحات زمین :

زمینی واقع در روستای تازه کند نهند (سد نهند)
1000 مترش بفروش میرسد زمین دمی کنار جاده

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین