فروش زمین کشاورزی روستای ولامدر قزوین ۳۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11503
    فروش زمین کشاورزی روستای ولامدر قزوین ۳۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 350,000
  • قیمت زمین (کل): 900,000,000
متراژ زمین: 3,000 مترمربع
قزوین , محمدیه , روستای ولامدر
شناسه ملک: 11503

توضیحات زمین :

زمین کشاورزی تقریبا ۳۰۰۰ متر قولنامه کد رهگیری
سند وکالت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین