فروش زمین کشاورزی 12 هکتار در شرق اصفهان

شناسه ملک: 11476
    فروش زمین کشاورزی 12 هکتار در شرق اصفهان
  • قیمت زمین (متر): 100,000
  • قیمت زمین (کل): 12,000,000,000
متراژ زمین: 120,000 مترمربع
اصفهان , اصفهان(شهر) , 60 کیلومتری شرق اصفهان
شناسه ملک: 11476

توضیحات زمین :

زمین دارای سند می باشد.
دارای برق 3 فاز می باشد.
کنتور آب شیرین شبکه دارد. زمین چهار طرف جاده می باشد که یک طرف بر جاده اصلی می باشد
که کنار زمین لوله گاز موجود است.
زمین مناسب گاو داری .کارگاه .کارخانجات
شماره تماس :09132002975

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین