فروش زمین سامن روستای نازول۵۰۰ متر

شناسه ملک: 11442
  • فروش زمین سامن روستای نازول۵۰۰ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 460,000,000
متراژ زمین: 500 مترمربع
همدان , ملایر , شهر سامن روستای نازول
شناسه ملک: 11442

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین دو بر روستای نازول
اماده به پرداخت وام و امتیاز اب برق گاز مناسب برای هرگونه ساخت. زیر قیمت منطقه مصالح در زمین به صورت رایگان در اختیار خریدار میباشد متراژ کمتر هم بفروش میرسد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین