فروش زمین شمال سرخرود خط دریا ٧٠٠ متر

شناسه ملک: 11435
    فروش زمین شمال سرخرود خط دریا ٧٠٠ متر
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 700 مترمربع
مازندران , سرخرود , سرخرود خط ٢ دریا، پیاده تا دریا ٣ دقیقه
شناسه ملک: 11435

توضیحات زمین :

٧٠٠ متر زمین کاربری مسکونی، سند ٦ دانگ، دیوار کشی شده، پیاده تا دریا ٣ دقیقه

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین