فروش زمین در نوشهر کجور روستای عالیدره ۲۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11420
  • فروش زمین در نوشهر کجور روستای عالیدره ۲۰۰۰ متر-1
  • فروش زمین در نوشهر کجور روستای عالیدره ۲۰۰۰ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
متراژ زمین: 2,000 مترمربع
مازندران , نوشهر , کجور روستای عالیدره
شناسه ملک: 11420

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع،داخل بافت،بیرون از بافت سنتی محل

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین