فروش زمین نوشهر کجور کینج ۲۶۵ متر

شناسه ملک: 11373
  • فروش زمین نوشهر کجور کینج ۲۶۵ متر-1
  • فروش زمین نوشهر کجور کینج ۲۶۵ متر-2
  • قیمت زمین (متر): 2,450,000
  • قیمت زمین (کل): 650,000,000
متراژ زمین: 265 مترمربع
مازندران , نوشهر , کجور. روستای کینج، بر جاده اصلی
شناسه ملک: 11373

توضیحات زمین :

زمین بر جاده اصلی چالوس به کندلوس
برق روی زمین
دو قطعه ۶۲۵ و ۷۱۰ متری
کاربری تجاری و کشاورزی
عقب نشینی انجام شده

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین