فروش زمین ییلاقی درتالش خطبه سرا تماشاخانه ۱۰۰۰ متر

شناسه ملک: 11356
    فروش زمین ییلاقی درتالش خطبه سرا تماشاخانه ۱۰۰۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 1,000,000
  • قیمت زمین (کل): 1,000,000,000
متراژ زمین: 1,000 مترمربع
گیلان , تالش , اتوبان رشت به آستارا.بعدازشهرهشتپر.خطبه سرا.ییلاق تماشاخانه وکمری
شناسه ملک: 11356

توضیحات زمین :

زمین ییلاقی .درییلاقات گیلان تالش خطبه سراییلاق تماشاخانه.باقدمت تاریخی وبکروقابل پیشرفت وآینده دارومنطقه مطمعن وبومی بامردم مهمان نوار.وصمانت کتبی ازصاحب زمین .وقولنامه محضری وداری برگه ازدهیاروشواروبخشداری وتضمینی. ازهرشرایط

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین