فروش زمین درتبریز قم تپه صوفیان ۱۵۳۰ متر

شناسه ملک: 11333
    فروش زمین درتبریز قم تپه صوفیان ۱۵۳۰ متر
  • قیمت زمین (متر): 125,000
  • قیمت زمین (کل): 19,000,000
متراژ زمین: 1,530 مترمربع
آذربایجان شرقی , تبریز , صوفیان قم تپه.
شناسه ملک: 11333

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین درقم تپه به متراژ۱۵۳۰ منر بفروش میرسد.بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری.با احداث انوبان تاحداکثر۱سال هدمتر بالای ۱میلیون میرسد.کمترازنیم ساعت ازتبریز راهش هست.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین