فروش زمین در نوشهر کجور چتن ۱۵۳۳ متر

شناسه ملک: 11259
  • فروش زمین در نوشهر کجور چتن ۱۵۳۳ متر-1
  • قیمت زمین (متر): 2,000,000
  • قیمت زمین (کل): 3,066,000,000
متراژ زمین: 1,533 مترمربع
مازندران , نوشهر , نوشهر کجور چتن
شناسه ملک: 11259

توضیحات زمین :

زمین داخل بافت، آب و برق کنار زمین،مکانی بسیار زیبا نوشهر کجور چتن

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین