فروش زمین در متل قو سیسرا ۳۷۹ متر

شناسه ملک: 11248
  • فروش زمین در متل قو سیسرا ۳۷۹ متر-1
  • فروش زمین در متل قو سیسرا ۳۷۹ متر-2
  • فروش زمین در متل قو سیسرا ۳۷۹ متر-3
  • فروش زمین در متل قو سیسرا ۳۷۹ متر-4
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 379 مترمربع
مازندران , سلمان‌ شهر , سی سرا .
شناسه ملک: 11248

توضیحات زمین :

زمین به مساحت ۳۷۹ متر دارای دسترسی آب برق و گاز بهترین موقعیت و بهترین قیمت

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین