فروش زمین مازندران چالوس رادیودریا 750 متر

شناسه ملک: 11242
    فروش زمین مازندران چالوس رادیودریا 750 متر
  • قیمت زمین (متر): 20,000,000
  • قیمت زمین (کل): 15,000,000,000
متراژ زمین: 750 مترمربع
مازندران , چالوس , رادیو دریا
شناسه ملک: 11242

توضیحات زمین :

سند تک برگ
۷۵۰ متر زمین
۷۰۳ متر سند تک برگ
جواز ساخت
جواز ارتفاع تا ۱۵ متر
دور تا دور دیوار دومتری
آب و برق و گاز

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین