فروش زمین گیلان ۱۴۲ متر نزدیک رودسر و چمخاله

شناسه ملک: 11161
  • فروش زمین گیلان ۱۴۲ متر نزدیک رودسر و چمخاله-1
  • فروش زمین گیلان ۱۴۲ متر نزدیک رودسر و چمخاله-2
  • فروش زمین گیلان ۱۴۲ متر نزدیک رودسر و چمخاله-3
  • قیمت زمین (متر): 2,500,000
  • قیمت زمین (کل): 350,000,000
متراژ زمین: 142 مترمربع
گیلان , رودسر , بین دهستان گلسفید و فتیده
شناسه ملک: 11161

توضیحات زمین :

زمین باغی ۲۰۰ مترمربع است که با عقب نشینی از جاده اصلی بطور خالص ۱۴۲ میشود
بر خیابان ۱۲/۴۰ متر است
متری ۲و نیم
آدرس دقیق بین دهستان گلسفید و فتیده است که از یک طرف به چمخاله و لنگرود و شلمان و از طرف دیگر به رودسر راه دارد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین