زمین مشهد بولوار شاهنامه ۵۰۰۰ متر کاربری باغ

شناسه ملک: 11112
  • زمین مشهد بولوار شاهنامه ۵۰۰۰ متر کاربری باغ-1
  • قیمت زمین توافقی
متراژ زمین: 5,000 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , بولوار شاهنامه - 76 اراضی دهشک
شناسه ملک: 11112

توضیحات زمین :

چهار قطعه زمین با کاربری باغداری درج در سند مجموعا 30000 متر با امکان دریافت کلیه امتیازها سر زمین بصورت یک جا یا قطعه بفروش میرسد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین