فروش زمین مهرشهر کرج بلوار ارم 150 متر

شناسه ملک: 11072
  • فروش زمین مهرشهر کرج بلوار ارم 150 متر-1
  • قیمت زمین (متر): 2,267,000
  • قیمت زمین (کل): 340,000,000
متراژ زمین: 150 مترمربع
البرز , کرج , مهرشهر بلوار ارم 5 غربی کوچه اسلامی 1
شناسه ملک: 11072

توضیحات زمین :

یک قطعه زمین به متراز 150 متر
10*15
واقع در اسلامی 1
آب برق گاز سر زمین هست
کوچه در حال ساخت
زیر قیمت گذاشتم
مستقیم با مالک قولنامه میکنید.
مناسب سرمایه گذاری کوتاه مدت
قولنامه ای از سند مادر ریشه دار
املاک تماس نگیرد.

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین