فروش زمین مسکونی درمشهد بلوارتوس ۴۸ متر

شناسه ملک: 11040
  • فروش زمین مسکونی درمشهد بلوارتوس ۴۸ متر-1
  • فروش زمین مسکونی درمشهد بلوارتوس ۴۸ متر-2
  • فروش زمین مسکونی درمشهد بلوارتوس ۴۸ متر-3
  • فروش زمین مسکونی درمشهد بلوارتوس ۴۸ متر-4
  • قیمت زمین (متر): 2,300,000
  • قیمت زمین (کل): 110,000,000
متراژ زمین: 48 مترمربع
خراسان رضوی , مشهد , بلوارتوس۶۷انتهای نجف۸
شناسه ملک: 11040

توضیحات زمین :

فروش یک قطعه زمین در محدوده توس
تمامی امتیازات موجود میباشد
تمامی اسناد وقولنامه های پشت درپشت موجود میباشد
زمین ملکی میباشد

زمین فروشی پیشنهادی :

ثبت آگهی زمین